top of page
שם הסדנא
גודל קבוצה
קהל
עלות למשתתף
עלות לקבוצה
משך
5 משתתפים ומעלה
ילדים מגיל 6 ומעלה בעבודה עם מבוגר ומגיל 12 ומעלה ניתן לעבוד עצמאית

350

10% הנחה לקבוצה מעל 5 משתתפים
שלוש שעות
5 משתתפים ומעלה
ילדים (החל מגיל 12), נוער, מבוגרים

400

10% הנחה לקבוצה מעל 6 משתתפים
שלוש וחצי שעות
6 משתתפים ומעלה
ילדים מגיל 6 ומעלה בעבודה עם מבוגר ומגיל 8 ומעלה ניתן לעבוד עצמאית

330

10% הנחה לקבוצות
שלוש שעות
8 משתתפים ומעלה
ילדים מגיל 6 ומעלה, נוער, מבוגרים

150

הנחה של 10% לקבוצות מעל 10 איש
בין שעה וחצי לשעתיים
ילדים החל מגיל 6 - בעבודה עם מבוגר ילדים מגיל 12- ניתן להשתתף עצמאית, נוער, מבוגרים

280

שעתיים וחצי
5 משתתפים ומעלה
נוער ומבוגרים

350

שלוש שעות
bottom of page